Kanap

Štrik običan

4770-10m

4771-15m

4772-20m

Kanap od prirodnog vlakna koristi se u:

  – Građevinskoj industriji (za razmeravanje)

  – Industriji mesa (za vezivanje i sušenje mesa)

  – Poljoprivredi i duvanskoj industriji (za nizanje duvana)

  – Pošta (vezivanje paketa)

   -Domacinstvo(Susenje vesa)