Pojilica za flašu

Poilica za flašu

4240-

Služi za pojenje pčela na pčelinjaku, gde ne postoji prirodan izvor vode. Zavija se na flašu od 2 litra, tako da pojilica praktično menja zatvarač balona. Zatim se pojilica sa flašom okreće “naopako” i postavlja na unapred pripremljeno postolje gde se fiksira ekserima i livijcima. Pojilice su neophodne na pčelinjacima jer omogućavaju snabdevanje pčela dovoljnim količinama čiste sveže vode radi zadovoljenja njihovih potreba, u slučaju da prirodna pojila nisu dostupna. Naročito su potrebne u doba prihranjivanja i intenzivne paše, kao i za vreme toplih letnjih dana kada im je potrebna relativno velika količina vode. Ako pčele nemaju na pčelinjaku dovoljno sveže vode, one odlaze daleko po istu, gube vreme, pa je efekat njihovog rada mnogo manji.