Sito (Veliko)

Sito veliko i malo

4622-veliko

4621-malo

  1. Naprava za prosejavanje brašna, mreža na plasticnom okviru kroz koju prolaze sitne a zadržavaju se krupne čestice i nečistoća. [1]
  2. Sito sa vrlo sitnom rešetkom za najfinije prosejavanje brašna